Návod pro pokládku

Návod pro pokládku

Podkladní plocha musí být čistá, rovná a bez děr, případné nerovnosti musí být před pokládkou vyrovnány.

Doporučené nářadí:
Úhelník
Metr nebo svinovací metr
Ostrý nůž nebo přímočasrá pilka s hrubým plátkem
Křída nebo fix s měkkým hrotem
Lať nebo hliníkové pravítko pro označení řezu a vedení nástroje
Gumové kladivo pro zatloukání puzzle spoje na hranách

Pokládka v boxech a volném ustájení:

Pokládka gum se zahajuje z jednoho rohu. Na první pokládané desce se odstraní zámky spoje na stranách přiléhajících ke stěnám ostrým nožem nebo přímočarou pilkou. Rovnost řezu zajistí řezání podle laťě. Na následující desce je odstraněn pouze jeden zámek.

Podél stěn je nutno zachovat dilatační mezeru cca 2 – 3 cm pro vyrovnání pohybů vlivem tepelné roztažnosti materiálu

Spojení sousedních desek se provádí buď „zašlápnutím“ spoje nohou nebo poklepáním gumovou paličkou. Přesný řez hran desek může někdy klást vyšší odpor, nicméně i tehdy je pokládka bezproblémová.

Nutné je dodržovat pravé úhly při přípravě a řezání materiálu.  Šikmo položené desky se spojují těžce, nebo je to úplně vyloučeno.

Pokládku lze provádět jak způsobem na „vazbu“, tak i způsobem „na střih“

Pokládka v uličkách:

Provádí se stejně jako v předešlém, je nutno ale po cca 15 m provést dilatační spáru o šířce cca 2 – 3 cm.