Nejčastější dotazy

Z jakého materiálu jsou vyrobeny gumy BELMONDO®:

Desky jsou vyrobeny z vulkanizované gumy. Díky tomu jsou nepropustné  a odolné oproti opotřebení. Gumy Belmondo pro užití v interieru jsou vyráběny patentovanou metodou KRAIBURG Elastik ze směsi jádra opatřeného odolným povrchem z nové gumy. Gumy Belmondo Paddock jsou vyrobeny kompletně z nové gumy. Tím je optimálně zajištěno splnění veškerých nároků na užití gum v oblasti ustájení koní. Na rozdíl od všech ostatních výrobců na trhu je řezání puzzle – zámků prováděno vodním paprskem. Tento následný výrobní krok zajišťuje vysokou přesnost dílů a následnou těsnost.

Jakou mají gumy BELMONDO®  životnost?

Gumy Belmondo jsou vyráběny ze surovin nejvyšší kvality, proto jsou vhodné pro všechny váhové kategorie koní a způsoby kování. V zásadě lze říci, že životnost gum je obecně 10 až 15 let v závislosti na intenzitě využití, individuálním chování zvířat a způsobu jejich kování.

 Mohou podkovy, hřeby nebo ozuby poškodit gumy?

Principielně jsou gumy určeny pro všechny typy kování. Podkovy nemohou gumy nijak poškodit, ani neovlivňují jejich životnost. Ozuby ale mohou díky vysokému mechanickému zatížení zvýšit opotřebování povrchu.  V konečném důsledku je míra opotřebení závislá na individuálním chování konkrétního zvířete.

 Jaké množství steliva vyžadují desky BELMONDO®?

Ani použití gum Belmondo neodstraňuje potřebu nastýlání v boxech a místech ležení koní. Důvodem je zejména potřeba absorpce a odstranění moči. Nicméně požadavky na množství steliva jsou podstatně sníženy. Gumy Belmondo samy o sobě zajišťují nároky na protiskluznost, pružnost, měkkost a izolační funkci povrchu. Stelivo slouží pouze k zasáknutí moči. Množství steliva nelze obecně stanovit, záleží na způsobu ustájení, typu podestýlky apod. Vliv má také stájové klima, např. vlhkost ve stáji, a sezónnost. V zimě se potřeba množství podestýlky zvyšuje.

Dostane se vlhkost i pod desky?

Aby byla zajištěna nejvyšší možná těsnost podlahy, je nezbytná rovná a pevná podkladní plocha (beton, asfalt, zámková dlažba …).  Díky řezání desek vodním paprskem všechny díly do sebe velmi přesně zapadají a vzniklá spára je velmi těsná. Tato spára se také již v prvních dnech utěsní drobnými částečkami steliva. Přesto se pod desku dostane drobná vrstva jemných zbytků steliva. Kromě toho je nutno počítat i s určitou vlhkostí vzniklou „pocením“ podkladní plochy, byť dobře izolované. V tomto případě je nutné mít na zřeteli, že se jedná o vodu, nikoli moč.Pokud kůň močí pravidelně na stále stejné místo, může zde dojít k malému průsaku. Tato minimální množství moči je ale pod rohoží, a nemá žádný vliv na zdraví koně nebo trvanlivost desek. Může nastat i situace, že pod desku prosákne voda v oblasti napáječek, kde ji není schopna absorbovat podestýlka. Voda je tekutější nežli moč a snadněji  pod desky proniká. Vlhkost pod deskami není problémem.

Jsou desky BELMONDO®  vodopropustné?

Ne. Desky BELMONDO®  jsou vyrobeny z vulkanizované gumy a jsou tudíž nepropustné. Moč a uvolňovaný amoniak je plně odstraňován s podestýlkou a žádné zbytky v deskách nezůstávají.

Co odlišuje desky BELMONDO®  od ostatních podobných na trhu?

Desky BELMONDO®  jsou vyráběny v závodě Kraiburg v Geretsbergu podle předpisů a požadavků EU.Vysoké nároky na vstupní suroviny zaručují nejen vysokou kvalitu, životnost a bezpečnost pro koně a lidi, ale také splňují požadavky ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků výrobce. Na rozdíl od jiných dostupných desek je prováděno formátování puzzle spoje jako až následný technologický krok a to řezáním vodním paprskem. To zaručuje vysokou tvarovou přesnost výrobků, snadnou pokládku a těsnost povrchu. Jedině desky s logem Kraiburg jsou originálem. Neexistuje žádná licenčně vyráběná levná řada výrobků BELMONDO® .

 Lze provést pokládku gum BELMONDO® vlastními silami?

Ano, informaci najdete v Návodu pro pokládku.